Macam - Macam Sandi Dalam Pramuka Part 1

on Selasa, 02 Maret 2010

SANDI AN
Kunci : A = N

A B C D E F G H I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y Z

Contoh : CENZHXN
Artinya : PRAMUKA


SANDI AZ
Kunci : A = Z

A B C D E F G H I J K L M
Z Y X W V U T S R Q P O N
Contoh : KIZNFPZ
Artinya : PRAMUKA


SANDI ANGKA
Kunci : A = 1 (dapat diubah-ubah)

A B C D E F G H I J K L M
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
N O P Q R S T U V W X Y Z
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Contoh : 16.18.1.13.1.4.23.1 . 11.5.25.5.14
Artinya : PRAMADEWA KEYEN


SANDI KATA
Kunci : AND (boleh dengan kata yang lain)
Contoh : RANDA MANDU
Artinya : RAMU

0 komentar:

Posting Komentar